De afgelopen jaren stonden voor Edwin Wenink, Manager Supply Chain bij FloraHolland in het teken van innovatie, samenwerking en de ontwikkeling van het menselijk kapitaal. “Die zaken zijn heel belangrijk, niet alleen voor onze sector.”

Ketenlogistiek. Het woord zegt het zelf. Al zou je willen, je kunt het niet alleen.

Wenink deelt zijn prijs graag met anderen. Eerder zei hij daar over: “Ketenlogistiek. Het woord zegt het zelf. Al zou je willen, je kunt het niet alleen. Je hebt nu eenmaal alle schakels in de keten nodig om tot een optimale supply chain te komen

We werken hiervoor samen met kwekers, klanten en logistiek dienstverleners. Wij zijn partner in deze projecten, net als iedereen. En samen realiseren we prachtige resultaten. Waar we uiteraard mee doorgaan.”

Baanbrekend

“De prijs is volgens mij aan mij toegekend omdat wij belangrijke baanbrekende innovaties hebben gecombineerd met aandacht voor de ontwikkeling van de mens. Binnen onze sector kreeg keteninnovatie onvoldoende aandacht. De afgelopen jaren hebben we hard aan innovaties gewerkt, zoals GreenRail, DaVinc3i en HubWays.”

Samenwerken

“Als het gaat om innovatie gaat, moet je meer doen dan alleen werken aan processen en technologie. Het is belangrijk om mensen zover te krijgen dat ze er mee aan de slag gaan. In dat verband spreek ik graag over sociale innovatie en mental shift. We moeten goed informeren over die innovatie, zodat mensen het kunnen toepassen.

We nemen ze mee, met de juiste argumentatie en laten zien wat er gebeurt. Juist nu de veranderingen zo groot zijn, is dat heel belangrijk. In de praktijk is er jammer genoeg nog te weinig aandacht voor. Daarom blijf ik er op hameren en breng ik het zelf dagelijks in de praktijk.

Als je in staat bent om samenwerking te creëren, maak je het efficiënter voor alle partijen.

Sociale innovatie zit natuurlijk ook in samenwerking tussen bedrijven. Willen we als Nederland excelleren, dan moeten we daar meer energie in steken. Dan moet je elkaar leren begrijpen en ook luisteren naar elkaars behoefte. Je moet elkaar helpen, leren van elkaar.

Als je tussen non-competitieve partners zit, dan kan dat prima. Maar ook als je concurrent van elkaar  bent. Daar zijn allerlei vormen voor. Als je in staat bent om samenwerking te creëren, maak je het efficiënter voor alle partijen. Dat is niet alleen operationeel, maar ook strategisch-tactisch van belang.

We moeten deze kernkracht omarmen en gemeenschappelijk de schouders er onder blijven zetten om ons Nederlandse cluster, samen met onze buitenlandse partners de belangrijkste in de wereld te laten blijven!”

Investeren in talent

“Supply Chain Management is multidisciplinair. Vandaag gaat het over modaliteitskeuzes, morgen kijken we naar de financiering van voorraad in de keten. De mens is daarin heel belangrijk. We hebben geconstateerd dat ons vak niet altijd even sexy wordt gevonden.

Kijken we naar de toekomst, dan is het een uitdaging om voldoende jonge mensen aan ons te binden. We moeten ze nog meer en beter laten zien hoe interessant onze bedrijfstak is. Dat betekent ook nauw samenwerken met hogescholen en universiteiten en stageplekken bieden. Investeren in jong talent is investeren in de kennis voor de toekomst.”