Logistiek en transport verdient in Nederland ruim acht procent van het Bruto Nationaal Product. Daarmee levert deze topsector een belangrijke bijdrage aan onze economie, maar het is wel zaak om de vinger aan de pols te houden. Concurrerende landen liggen op de loer. Slim innoveren kan ervoor zorgen dat Nederland zijn vooraanstaande positie behoudt. Het delen van data speelt daarin een sleutelrol.

Michiel Jak

Michiel Jak
Directeur Logistiek TNO

Michiel Jak is directeur Logistiek bij kennisinstituut TNO; Michiel Haarman is programmamanager van het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP). Zij praten met elkaar over de waarde van data en hoe je die het beste kunt delen.

 “Kijkend naar logistiek, zien we dat er wordt geïnvesteerd in knooppunten, maar dat onze capaciteit niet toeneemt”, vertelt Michiel Jak. “Dat vraagt om problemen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we nóg meer spullen nog beter kunnen vervoeren? We zijn een jaar of vier geleden begonnen om logistieke oplossingen vanuit datagedreven innovaties aan te gaan vliegen.”

Michiel Haarman: “Het gaat ons vooral om het verbeteren van de gemiddelde beladingsgraad in de logistiek.

Michiel Haarman

Michiel Haarman
Programmamanager Neutraal Logistiek Informatie Platform

Als we de huidige 46 procent weten te verhogen naar 60 procent, maken we al een megaklapper. Als we alles wat nu papier is weten te digitaliseren en dat gaan delen, zetten we een mooie stap. Maar dat is nog te weinig. De echte winst boeken we als twee partijen die met elkaar zaken doen, kunnen overtuigen van het nut om data te delen met een derde partij.

Eén waarmee ze niet direct een relatie hebben. Bijvoorbeeld een partij verderop in de keten die verantwoordelijk is voor de stadsdistributie. Die zou er veel voor over hebben om over deze data te beschikken. Daarmee is hij bijvoorbeeld in staat om zijn planningsproces te optimaliseren.”

Wie gaat wanneer, waarom, hoe, met wat en waar naartoe?

Onderzoek toont volgens Michiel Jak aan dat 74 procent van de vertraging in de logistieke keten wordt veroorzaakt door onvolledige of foutieve informatie. “Dat moet beter. Als we dit goed willen doen, moeten we het volgende van elkaar weten: wie gaat wanneer, waarom, hoe, met wat en waar naartoe.

Daar kun je op gaan plannen, rekening houdend met jouw ambities op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en kostenstructuur. Via onze Smart Data Factory rollen we op dit moment allerlei cases uit waarmee we partners in de keten laten zien wat de voordelen zijn van het delen van data”.

74 procent van de vertraging in de logistieke keten wordt veroorzaakt door onvolledige of foutieve informatie.

“Het bijna drempelloos data kunnen delen, is het gezamenlijke doel”, aldus Michiel Haarman. “Wij denken dat het helpt om partijen in de logistieke keten bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld door het vormen van communities. We geloven niet per definitie dat weer een nieuw platform de oplossing is.

Onze oplossing is erop gericht om belemmeringen weg te nemen, waardoor bestaande platforms met elkaar kunnen communiceren. Daarom zijn we bezig met het formuleren van standaarden die het mogelijk maken om te autoriseren en te identificeren. Wie ben je en welke data mag je delen? Dat zijn we groot aan het opzetten, in het project iSHARE.

De cases van TNO spelen daarin een belangrijke rol.” Michiel Jak vult aan: “Het is heel goed dat het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) kijkt naar de randvoorwaarden. Wij vinden dat als je de sector mee wilt krijgen, je de voordelen in de praktijk moet laten zien, zodat de effecten zichtbaar worden.”