Door bijvoorbeeld logistiek te verbinden met maintenance, agro met chemie en high tech met de maakindustrie. ”Door onze helikopterview kunnen we veel verbindingen leggen”. Aan het woord zijn Freek van den Heuvel en Guido van Liefland van de regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN.

De ontwikkelingsmaatschappij versterkt de regionale economie door bedrijven te stimuleren in West-Brabant te investeren. Van Liefland: “Op provinciaal niveau hebben we de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). Zij hebben een aanjagende rol en geven regelmatig financiële impulsen.

Als regionale ontwikkelingsmaatschappij zitten wij dichter op de bedrijven. We concentreren ons op biobased, maintenance en logististiek. Sectoren die in onze regio goed gedijen. De regio West-Brabant is al drie keer uitgeroepen tot logistieke hotspot van Nederland.

De ligging is ideaal tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. De voortdurende komst van bedrijven bevestigt dit beeld. De positie staat wel onder druk, de concurrentie staat niet stil.”

Helikopterview

Het leggen van verbindingen speelt een centrale rol in het werk van beide heren. “We bezoeken de bedrijven, we halen hun agenda op”, vertelt Freek van den Heuvel. Hij is teamleider business development. “Van daaruit leggen wij contacten met potentiële partners. Iets waar deze bedrijven nauwelijks aan toe komen.

Vanuit onze helikopterview spelen we daarin een belangrijke rol. We hebben hier veel bedrijven met in- en uitgaande stromen. Veel van die logistiek gaat over de weg. Dat heeft nadelen, filevorming, CO2 uitstoot en het is niet altijd kostenefficiënt.”

De vlotte achterlandverbindingen blijven op deze manier voor de mainports behouden, tegen acceptabele kosten.

Volgens Van den Heuvel wordt daarom veel energie gestoken in samenwerking tussen verladers. “Dit verhoogt niet alleen de beladingsgraad van vrachtwagens, maar zorgt ook voor voldoende volume om de modal shift van de weg naar spoor of water mogelijk te maken.

Er loopt inmiddels een succesvol project NewWays; wij rekenen erop dat dit project kan worden verbreed en dat wij de komende twee jaar de mindshift kunnen realiseren, waarbij water en spoor een groter deel van de vervoersstromen gaan uitmaken. De vlotte achterlandverbindingen blijven op deze manier voor de mainports behouden, tegen acceptabele kosten.”

Corridor met innovaties

Om die verbinding naar het achterland voor de lange duur zeker te stellen, steekt de maatschappij veel energie in samenwerking met buitenlandse regio’s. Van den Heuvel: “We richten de focus nu ook op samenwerking met het Europese achterland. Wij kijken vooral naar Spanje, Oost-Europa en Turkije.

Daar gaat veel lading naar toe. Het ligt voor de hand daar partners te zoeken die ook voor retourstromen kunnen zorgen. Die internationale samenwerking levert allerlei innovaties op die deze corridor versterken. Denk bijvoorbeeld aan integrale planningsystemen en vereenvoudigde douaneafhandeling.

Alles is gericht op een efficiëntere doorstroming van goederen.” Van Liefland vult aan: “Het hebben van goede multimodale verbindingen is van groot economisch belang voor West-Brabant. De bereikbaarheid van het grootste deel van Europa, binnen 24 uur, was en is een belangrijke vestigingsvoorwaarde.”