Bedrijfsleven in the lead

Zonder nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid was dit niet gelukt, stellen betrokkenen. Enkele van hen praten ons bij over de manier waarop.

De afgelopen jaren zijn de logistieke voorzieningen in en rondom Tilburg fors uitgebreid. Nieuwe of verbeterde rail-/bargeterminals, opslagfaciliteiten en af- en aanvoerwegen zijn slechts enkele voorbeelden. Ontwikkelingen die onder andere worden aangejaagd door de snelle groei van e-commerce.

Grote internationale spelers op dit vlak hebben de regio ontdekt als uitvalsbasis richting het Europese achterland. Vanzelfsprekend brengt dit flink wat werkgelegenheid met zich mee. Om dit op een goede manier in te vullen, wordt door bedrijfsleven, onderwijs en overheid samengewerkt aan betere aansluiting van het aanbod aan logistiek talent op de wensen van het bedrijfsleven.

Kenmerkend voor de samenwerking is dat het bedrijfsleven in the lead is. Veel processen die in het onderwijs aan bod kwamen, waren niet meer van deze tijd, stelt Roland Verbraak, Directeur Intermodal bij GVT Transport & Logistics, een van de zeventien partners die samenwerken. “Wij werken al met andere processen dan op school geleerd werd, met nieuwe barcode readers bijvoorbeeld”, illustreert hij.

Concrete producten

Om de kloof te dichten is vorig jaar de Logistiek Academie Midden Brabant (LAMB) van start gegaan. In een negental werkgroepen met leden uit de triple helix ontwikkelt LAMB onderwijsproducten voor (V)MBO’s in de regio, die antwoord geven op de behoeften van het bedrijfsleven.

Er is een stoomcursus logistiek ontwikkeld om zij-instromers sneller op niveau te krijgen.

Zo is er een stoomcursus logistiek ontwikkeld om zij-instromers sneller op niveau te krijgen. “Uit gesprekken met bedrijven en gemeenten bleek dat veel mensen graag in de logistiek willen werken en over het juiste werk- en denkniveau beschikken, maar te weinig kennis hebben van de sector”, aldus Wim van der Maas, projectleider van LAMB.

“Met deze cursus kunnen bedrijven sneller inschatten of iemand geschikt is voor de sector.” Nuttig is volgens hem ook de recentelijk ontwikkelde personeelsbarometer, die het mkb snel inzicht biedt in de stand van zaken van het personeelsbestand.

Een tool die via een gemeentelijk loket beschikbaar is en onder andere informatie geeft over leeftijdsopbouw, uitstroom, opleidingsniveau en hoe om te gaan met werving. “Je kunt op een dashboard eenvoudig zien of je goed zit en snel zaken aanpakken als er aanpassing nodig is.”

Een voordeel is volgens Van der Maas dat er al bestaande samenwerkingsverbanden waren tussen de triple helix, van waaruit nu verder wordt gebouwd aan concrete producten. Met de oprichting van het Huis van de Logistiek is daarvoor nu ook een fysieke locatie in Tilburg, die de samenwerking extra zichtbaar maakt.

Goederenstromen koppelen

Volgens Verbraak wordt er buiten het onderwijs om ook al lange tijd samengewerkt in de regio. In de vorm van rondetafelgesprekken bijvoorbeeld, waar onder andere ketenpartners, bonden en lokale overheden aan deelnemen.

Of netwerkbijeenkomsten en klantdagen, waarbij de regio haar best cases laat zien aan bestaande en potentiële klanten. Een terugkerend thema daarbij is kijken hoe goederenstromen aan elkaar zijn te koppelen. Dat heeft al een treinverbinding naar Oost Europa mogelijk gemaakt.

Een terugkerend thema is kijken hoe goederenstromen aan elkaar zijn te koppelen.

“Er ontstaat synergie tussen meerdere klanten en uitvoerders”, zegt Verbraak. “Voor de uitvoer van aardappelen naar Engeland hebben we onlangs nog samenwerking gezocht met twee verladers en een ferrymaatschappij.”

Wat volgens hem helpt bij verdere ontwikkeling is dat er een herstructureringsfonds is om bedrijventerreinen aan te pakken. Kort gesteld kunnen logistieke bedrijven met hulp van de overheid een reservering voor toekomstige ontwikkelingen nemen.

Recentelijk is bijvoorbeeld een truck parking in Tilburg gerealiseerd op een terrein waar over enkele jaren een bestaande bargeterminal uitgebreid kan worden om antwoord te geven op toekomstige vraag. Iets wat zonder gezamenlijke afstemming niet mogelijk was, aldus Verbraak. “Eigenlijk zijn we in de regio al bezig met de planning voor de komende twintig jaar.”