Prof. dr. Jack van der Veen

Prof. dr. Jack van der Veen

EVO Leerstoel Supply Chain Management, Nyenrode Business Universiteit

Consumenten die een nieuwe wasmachine willen aanschaffen gaan vaak eerst naar vergelijkingssites. Markttransparantie maakt dat klanten niet te veel betalen en dat aanbieders hun processen verbeteren om aantrekkelijk te blijven.

Ten aanzien van transport geldt een dergelijke wetmatigheid. Om kosten te reduceren zullen verladers meerdere vervoerders willen vergelijken. Voor transporteurs betekent dit dat benchmarking essentieel is, immers “niet meten is niet weten is niet verbeteren”. En in deze snel veranderende wereld kan een transporteur het zich niet veroorloven om te blijven doen wat hij voorheen deed.

Belangrijke aspecten

Er zijn diverse partijen die onafhankelijke data verzamelen waarmee partijen kunnen zien hoe goed ze het doen ten opzichte van de concurrentie. Maar daarmee is slechts een begin gemaakt met benchmarking; er is veel meer nodig.

Ten eerste zal een klant niet zozeer geïnteresseerd zijn in een standaardtarief; het gaat vaak om specifieke oplossingen voor specifieke vragen; verschillende lanes, verschillende modaliteiten, verschillende afleveropties et cetera. Transporteurs zullen de verschillende verzamelde data moeten combineren tot nuttige klantinformatie. Daarbij kunnen de nieuwe mogelijkheden van ‘big and fast data’ worden ingezet.

Hoe goed je het doet ten opzichte van de concurrentie is slechts het begin.

Ten tweede is het essentieel dat transportprocessen voortdurend worden verbeterd. Benchmarken is niet alleen tarieven vergelijken; het is ook ‘afkijken bij het beste jongetje van de klas’. Het quoten van het laagste tarief is op zich geen kunst; immers met één pennenstreek kan een tarief worden verlaagd. Echter, het realiseren van de laagste kosten is een essentiële competentie. Leren van de ‘best-in-class’ is daarbij een belangrijk instrument.

Tenslotte is het van belang om niet alleen kosten te benchmarken, hoe belangrijk ook. Klantwaarde wordt ook bepaald door flexibiliteit, snelheid, betrouwbaarheid en kwaliteit.  De transporteur van de toekomst zal dus ook deze prestatie-indicatoren moeten verbeteren.