Files vormen voor de Nederlandse transportsector een jaarlijkse kostenpost van circa 800 miljoen euro. Voor de verladers en ontvangers van de goederen is er de extra schade van het niet op tijd aangeleverd krijgen van producten. Vandaar dat logistieke dienstverleners en verladers en bij de keuze voor een vestigingslocatie steeds meer waarde hechten aan de aanwezigheid van inter- en multimodale vervoersmogelijkheden.

Weg, water, spoor

Om optimaal te kunnen profiteren van deze vervoersmogelijkheden is een goede infrastructuur van het bedrijventerrein een absolute voorwaarde. Aanvankelijk werd vooral gelet op een optimale ontsluiting voor het wegvervoer. Op de toekomst gerichte bedrijventerreinen bieden ook ontsluiting via water en spoor.

Op die manier kunnen ondernemers kiezen voor de vervoersmodaliteit die hen het meeste voordeel biedt. Bovendien kan het bedrijfsleven door een slimme inzet van binnenvaart-, spoor- en wegtransport een aanzienlijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Efficiencywinst en lagere transportkosten

“Wij zitten hier pal aan de kruising van de A2”, vertelt Norman Lahaye, directeur van het Shared Service Center van VTech Electronics Europe BV. “Op vijf kilometer rijden ligt aan de Zuid-Willemsvaart een multimodale containerterminal en op minder dan een uur rijden zitten maar liefst zes luchthavens.

Wij zijn goed bereikbaar voor onze leveranciers. En zo dicht aan de grens met Duitsland en België, zijn wij ook zo het drukke Nederland uit.” De in 2017 op te leveren containerterminal De Kempen zal zeker bijdragen aan de aantrekkingskracht van de vestigingsplaats van VTech.

Het doel is de containerterminal binnen drie tot vijf jaar te laten groeien naar een jaarlijkse overslag van circa 10.000 containers voor bestaande bedrijven in de regio. Dat is gelijk aan 20.000 enkele vrachtwagenritten, een besparing van 80 ritten per werkdag.

Over water als het kan, over de weg als het moet

VTech is een internationaal speelgoedconcern dat wereldwijd hoogwaardig elektronisch speelgoed levert. De twee Nederlandse magazijnvestigingen verzorgen de distributie binnen Europa. “Wij hebben weg en water nodig om een just in time aanvoer te kunnen garanderen.

Wij hebben weg en water nodig om een just in time aanvoer te kunnen garanderen.

De speelgoedmarkt kenmerkt zich door een extreem hoog maar kortdurend piekseizoen; dan mag er dus niets misgaan in de supply chain. Een container die te laat aankomt in het distributiecentrum kan een enorme schadepost veroorzaken. Stel bijvoorbeeld dat wij vanuit de Rotterdamse haven, waar onze producten overzee aankomen, alleen per vrachtwagen kunnen vervoeren.

Als wij daar onze planning op moeten maken, is dat veel te riskant in verband met mogelijke files. Je supply chain moet juist heel voorspelbaar zijn. Waar het kan, kiezen wij daarom voor water en waar het moet voor wegtransport.” De binnenvaart heeft wat Lahaye betreft de voorkeur. “En dan vanaf de terminal het laatste stukje per vrachtwagen. Die combinatie biedt een grotere voorspelbaarheid van de aankomst en is ook nog eens goedkoper.”

Distributie en opslag

Voor GVT Group of Logistics is de verbinding tussen weg, water en spoor van essentieel belang voor de kwaliteit van de diensten die de onderneming biedt. “Wij bedienen dagelijks opdrachtgevers met een combinatie van transport en logistiek”, vertelt directeur Wil Versteijnen.

“Dat doen wij door middel van een fijnmazig distributienetwerk en met behulp van eigen inland terminals. Op die manier kunnen wij intermodale transportoplossingen bieden binnen Nederland, de Benelux en de rest van Europa.”

Terminals voor Just In Time levering

Intermodaal is volgens Versteijnen geen optie maar zelfs een must. “Zeker als je vanaf de Maasvlakte het achterland in moet, is wegtransport alleen geen haalbare kaart meer. Ik schat dat zeker vijfenzestig procent intermodaal transport betreft. Het achterland moet echt een verlengstuk worden van de zeeoverslag.

Alleen op die manier kunnen goederen vanaf Rotterdam efficiënt en volgens planning verder Nederland en Europa in worden vervoerd.” Terminals zijn daarbij de verbindende factor tussen weg, water en spoor. “Bedrijven zullen steeds vaker gebruikmaken van terminals als verlengstuk van hun magazijn. Zij kunnen dan just in time containers afroepen. De terminal dient dan als buffer voor hun logistieke activiteiten.”