Jack van der Veen

Jack van der Veen
EVO Leerstoel Supply Chain Management & Voorzitter vLm
 

Van der Veen stelt dat organisaties het logistieke werk aantrekkelijker moeten maken om jonge mensen aan te kunnen trekken. “Er speelt een aantal zaken; de vergrijzing en de snelle technologische ontwikkelingen zoals automatisering en digitalisering binnen de steeds belangrijker wordende supply chain.

Oudere medewerkers missen vaak de competenties om adequaat met de nieuwe technologie om te gaan en door de uitstroom ontstaat op korte termijn een tekort aan nieuwe medewerkers. Er is verjonging en vernieuwing nodig.”

De tekorten gaan zich vooral voordoen op MBO en HBO niveau, volgens van der Veen. “De opleidingen logistiek worden wel groter en de gevolgen van de vergrijzing en het gemis van de juiste competenties is nu nog niet echt voelbaar, maar ik voorzie voor de toekomst wel problemen.”

Blijvend ontwikkelen

Van der Veen stelt dat organisaties zich pro-actiever op moeten stellen om dit probleem voor te blijven. “Stel profielen op, zoek contact met opleiders voor een goede afstemming van leerdoelen die aansluiten bij de praktijk en maak het werk aantrekkelijker voor jongeren.

De jongeren van nu willen zich graag blijvend ontwikkelen en betrokken worden bij interessante projecten. Bedrijven moeten echt na gaan denken over hoe zij deze jongeren de ruimte kunnen geven.”

Andere competenties nodig

Naast voldoende kennis van ICT, is samenwerken een andere belangrijke competentie voor een medewerker in de Supply chain. “Samenwerken met anderen in de gehele keten, dus ook binnen de organisatie met andere medewerkers en met andere organisaties.

De organisaties laten echter nog kansen liggen op dit gebied.

Ook innovatieve, en creatieve manieren van denken zijn belangrijk voor nieuwe medewerkers.” De opleidingen maken daar al stappen in, zegt van der Veen. “De organisaties laten echter nog kansen liggen op dit gebied.

Dat is op te lossen door je eigen noodzakelijke innovatie te verbinden met wat jongeren kunnen en willen. Veel organisaties hebben al wel gehoord dat de nieuwe generatie werkers andere dingen wil en belangrijk vindt, maar hebben dat nog niet geïmplementeerd.”

Belang van supply chain

“Logistiek wordt nog te vaak als kostenpost beschouwd, als sluitstuk van het product. Terwijl het andersom is. Een goede bedrijfsvoering en klanttevredenheid staat of valt met de supply chain. Het is geen noodzakelijk kwaad, maar het kloppend hart van een bedrijf.

Zet de supply chain centraal en koppel dat aan wat jongeren leuk vinden in hun werk. Uiteindelijk is het een kwestie van vraag en aanbod, logistiek is mensenwerk en ook de plaats waar het als eerste mis kan gaan.”