Logistiek staat nooit stil. Dat bedoel ik letterlijk, want logistiek is zeker in ons drukke land, een 24-uurs business. Onze economie draait gelukkig weer op volle toeren, dus ook in de logistiek komen er drukke tijden aan. Maar ik bedoel het ook in figuurlijke zin. Logistiek is maar ten dele een ‘sector’ in de klassieke zin, we maken vooral veel ontwikkelingen in andere sectoren mogelijk.

Eigenlijk draaien alle (top-)sectoren in ons land mede doordat er 4.500 logistieke dienstverlenende bedrijven en nog eens 23.000 ondernemingen die logistiek actief zijn in hun dagelijkse praktijk. Dat betekent dat we elke dag met nieuwe technieken en ontwikkelingen te maken krijgen. In het meerjarenprogramma van de Topsector zie je dat ook terug: van data delen tot servicelogistiek, van autonome voertuigen tot e-commerce, de logistiek is erin thuis.

Toepassingen binnen logistiek

In de topsector proberen we de nieuwe verbindingen die hierdoor ontstaan zo goed mogelijk te ontwikkelen en toepasbaar te maken voor logistieke bedrijven. In dat laatste woord zit ook meteen de grote uitdaging van de komende jaren: het gaat echt om de toepassing.

Nederland is ontzettend goed in logistiek, niet alleen in Europees perspectief maar zelfs als je het vergelijkt met de hele wereld. Dat komt omdat we er goed over nadenken en slim plannen, maar vooral ook omdat we van dag tot dag de beste afhandeling verzorgen.

Toekomst perspectief

Voor de komende jaren zou ik graag zien dat alle partijen in de logistiek onverminderd aan de slag blijven met de nieuwe uitdagingen die op ons pad komen. We zijn daar in de topsector al een paar jaar volop mee bezig in een soepele samenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen. Niets nieuws dus, voor deze tak van sport, maar wel een klus die ingewikkelder wordt.

Denk bijvoorbeeld aan de grote invloed die blockchain kan hebben op het gebruik van data in organisaties.

De uitdagingen worden namelijk niet alleen gevormd door invloeden van binnenuit, zoals nieuwe technieken of een veranderend personeelsbestand, maar ook door een veranderende wereld om ons heen. Denk bijvoorbeeld aan de grote invloed die blockchain kan hebben op het gebruik van data in organisaties.

Er is al ontzettend veel gezegd en geschreven over klimaatverandering. Het gaat mij niet om de wetenschap erachter, of de politieke discussie over de aanpak ervan. De afspraken van de klimaattop zijn een feit waarmee wij moeten werken. Dit betekent een grote vermindering van CO2-uitstoot in de tijd tussen nu en 2050.

Met mijn collega’s in het Topteam hebben we besloten dit te verknopen met de doelen van de topsector. Omdat we denken dat een land dat hier snel op inspeelt ook op lange termijn succesvol zal zijn in de voortdurende internationale concurrentieslag.

Samenwerken is essentieel

Ik ben me er zeer van bewust dat dit voor veel logistieke partijen een fikse kluif kan zijn. Tegelijk zie ik om mij heen steeds vaker het enorme potentieel van het begrip dat op papier zo eenvoudig staat: samenwerking. Als we samenwerken kunnen we grotere stappen zetten dan als elk bedrijf zijn eigen boontjes moet doppen.

In de supply chain is samenwerken, in de zin dat je altijd met meerdere partijen een keten vormt, heel natuurlijk. Toch moeten we, om de logistiek helemaal klaar te maken voor de toekomst, nog verder gaan. Een goed voorbeeld is het project SMiLe (‘Samen Minder Leeg’) dat onlangs zijn eerste resultaten kon presenteren.

In dit project hebben de grote verladers samen met transporteurs onder de vlag van Lean & Green gewerkt aan het bundelen van stromen. Met resultaat! De eerste ervaring beviel de deelnemende partijen goed, de doelstelling van twintig miljoen(!) bespaarde wegkilometers in 2020 geeft aan dat ook samenwerken met veel ambitie gepaard kan gaan.

Hand in hand

Uiteraard is dit slechts een voorbeeld, maar het toont wat mij betreft aan hoe de toekomst van de logistiek eruit kan zien. Grote en kleine partijen die hand in hand, met behoud van eigen kracht en specialisme, Nederland tot het logistieke neusje van de zalm blijven maken.

Met dat zelfvertrouwen kunnen we ook interessante ontwikkelingen als robotisering en platooning in de supply chain benaderen. Vaak zal dan ook nog blijken dat deze ontwikkelingen in elkaar grijpen, waardoor een nog grotere efficiëntie bereikt kan worden. In die geest werken wij door aan deze topsector!