“In principe vormt de Douane een belemmerende factor in internationale supply chains en is daarmee erg belangrijk. In de Logistics Perfomance Index van de Wereldbank is de afwikkeling van douaneprocessen in een land de eerst genoemde van de zes hoofd Key Performance Indicators.

Nederland staat wat dat betreft op de tweede plaats, net onder Duitsland.” De Nederlandse Douane begrijpt de grootte van hun invloed en hoe belangrijk ze zijn voor Nederland als logistieke hub voor Europa. “Ze hebben zichzelf, naast handhaven, de taak opgelegd het bedrijfsleven zo veel mogelijk te faciliteren.”

Overleg Douane Bedrijven

De Nederlandse Douane geldt al sinds jaren als één van de beste en modernste douanes ter wereld. “Zij investeren flink om deze positie te behouden. Dat neemt niet weg dat er altijd nog zaken kunnen verbeteren en dat doet de Douane veelal gezamenlijk met het bedrijfsleven.”

Het meeste overleg vindt plaats via het Overleg Douane Bedrijfsleven. “In dit overleg zijn alle partijen in de logistieke keten vertegenwoordigd. Sinds dit jaar zijn ook andere handhavers aan de grens aangesloten; de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit en de Inspectie Leefomgeving en Transport.”

Slappendel geeft een voorbeeld: “Het afgelopen jaar is met de Douane samengewerkt aan het verbeteren van werkprocessen bij controles, aangiftebehandeling en hun klantbehandeling. Dat de Douane spreekt over klanten als het om het bedrijfsleven gaat is op zich al uniek in de wereld.”

“Zij investeren flink om deze positie te behouden. Dat neemt niet weg dat er altijd nog zaken kunnen verbeteren en dat doet de Douane veelal gezamenlijk met het bedrijfsleven.”

Supersnel

Bij het verbeteren van processen is IT heel belangrijk, want alle aangiften bij de Douane gaan al jaren elektronisch. “Een aangifte kan binnen een minuut volledig afgewikkeld zijn en dat is extreem snel.” Naast het verwerken van de aangiften zijn ook de controlemiddelen uiterst modern.

“In plaats van het uitpakken van een container worden bijvoorbeeld scans gebruikt. Op de Maasvlakte gebruiken ze scans waar treinen met 60 kilometer per uur doorheen kunnen rijden en de douane de beelden op afstand kan analyseren. Ook expediteurs op Schiphol gebruiken zelf dergelijke scans.

Die bedrijven maken dan scanbeelden van hun lading en sturen die op naar de Douane. Het kan rendabel zijn om dergelijke apparatuur aan te schaffen in plaats van telkens om te rijden langs een Douane scan of te wachten tot zij langskomen met mobiele scans.”