De logistieke sector is altijd op zoek naar procesoptimalisatie, maar de crisis zet dat de afgelopen jaren extra aan. De grote lijn is dat bedrijven niet alleen intern efficiënter gaan werken, maar vooral ook naar buiten toe slimmer gaan werken. In plaats van verticaal wordt er nu bijvoorbeeld meer horizontaal samengewerkt. Bedrijven die eerder elkaars concurrent waren, trekken samen op. Niet zozeer door fusies en overnames, maar door werk aan elkaar uit te besteden dat de ander beter ligt.

Van Dijk: “Er zijn kleine bedrijven die heel goed zijn in de laatste kilometers, die flexibel zijn binnen de stad. Daar maken grote partijen gebruik van. Goederen worden naar een depot aan de rand van een stad gebracht, de kleinen pakken het vanaf daar verder op.” Het zorgt er volgens hem voor dat verhoudingen verschuiven. Kleine bedrijven zijn niet alleen meer afhankelijk van grote. Ze zorgen er juist voor dat de grote organisaties pieken en dalen eenvoudiger op kunnen vangen.

Je maakt een optimale mix voor de klant qua prijs en kwaliteit."

Optimale mix

Synchroon met de intensievere samenwerking worden verschillende vervoerssoorten steeds meer gecombineerd. Klassieke wegvervoerders trekken ook richting rail en water, merkt Van Dijk. “Je maakt een optimale mix voor de klant qua prijs en kwaliteit. Veel vervoer in ons land is binnenstedelijk.

Partijen zijn er continue mee bezig welke systemen nodig zijn om spullen in de steeds drukker wordende steden op het juiste moment op de juiste plek krijgen.” Het sluit volgens hem aan op het topsectorenbeleid van de overheid om de positie van ‘gateway’ naar Europa uit te breiden.

Digitaal werken

Een concreet voorbeeld voor het verbeteren de Nederlandse logistiek is de digitale vrachtbrief, die onlangs is geïntroduceerd. Dit elektronische document moet het vele papierwerk dat nu nog rond zendingen speelt overbodig maken. Het blijkt de manier om alle devices, boordcomputers en in- terne software in de logistieke keten op elkaar aan te sluiten, wat tot een minimale besparing van 675 miljoen euro per jaar moet leiden.

Een besparing waar alle bedrijven in de keten van mee profiteren. “Er wordt steeds meer geïnvesteerd in optimalisatie van de gehele keten, in plaats van op delen”, vult Van Dijk aan. “Dat betekent ook investeren in onderwijs en kennisinstellingen. De toekomst van logistiek bestaat uit vraagstukken die je integraal moet benaderen.”