Heres Stad

Heres Stad
Hoofdredacteur Logistiek.nl

Is het mogelijk om nieuwe businessmodellen in de supply chain te ontwikkelen op basis van meer relevante data?

“Er is zeker ruimte voor nieuwe businessmodellen. Vooral als dat leidt tot het delen van niet alleen relevante, maar ook actuele data. Als je in een magazijn een barcode scant, zou dat in de hele keten zichtbaar moeten zijn, tot aan de aflevering aan toe. Dat is nu nog toekomstmuziek.

De logistiek kent al wel Uber-achtige initiatieven, open platforms waar vraag en aanbod elkaar eenvoudig vinden. Deze startups zijn flexibel en kunnen met een disruptief idee de logistieke wereld op z’n kop zetten. Etailers geven deze ontwikkeling een boost.”

Hoe ver is de keten met het streven naar een emissieloos bevoorraden van binnensteden?

“Hier speelt de overheid een belangrijke rol. Als een stad het centrum afsluit voor dieselvoertuigen, dan hebben vrachtwagens een probleem. We zien diverse initiatieven, de ideeën zijn valide, maar om er een echt businessmodel van te maken is lastig.

Los daarvan zijn bedrijven bezig met beter plannen en investeren in nieuwe technologie. In 2025 moet iedereen emissieloos de stad in.”

Hoe staat de logistieke keten ervoor als het gaat om de integratie van ict?

“We hebben in Nederland het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP). Doel: Het op een slimme wijze aanleveren en delen van informatie door de hele keten. Dat blijkt nog steeds een lastig vraagstuk. Het afsprakenstelsel iShare is een nieuw initiatief.

Daarmee moet worden doorgepakt door over modaliteiten heen met elkaar te communiceren. De vraag is of nu wel iedereen bereid is om daar de schouders onder te zetten.”

Sluit het onderwijs voldoende aan op ontwikkelingen binnen de supply chain?

“Logistieke opleidingen zijn beter geworden, maar schieten nog te kort als het gaat om het bijbrengen van kennis van ict. Dan gaat het vooral om de vaardigheid om data te analyseren en daar conclusies uit te trekken. De klacht is, dat logistieke opleidingen daar meer aandacht aan moeten besteden.”

Hoe snel passen bestaande bedrijven innovaties toe binnen hun bedrijf?

“Daar slagen ze steeds beter in. Vooral onder druk van eisen rondom duurzaamheid en ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Het vinden van op de juiste manier opgeleide medewerkers is lastig.

Daarom kijken logistieke ondernemers ook nadrukkelijk naar bijvoorbeeld robotisering om op die manier de productiviteit van de mensen die je wel in huis hebt beter te benutten. Duurzaamheid speelt ook een rol. De omvang van die footprint moet kleiner. Ook daarom wordt er voortdurend gezocht naar innovatieve oplossingen.”