Top 4 Samenwerken

(Gebaseerd op de Harvard Negotiation methode)

1 Maak emoties en culturele aspecten zichtbaar zodat je weet waar de verschillen zitten. Begrip onstaat pas na het begrijpen van elkaar.

2 Denk niet vanuit posities maar ga uit van een nieuw geformuleerd gezamenlijk belang.

3 Beschrijf verschillende toekomstscenario’s en toets aan de hand van objectieve criteria welke oplossing de beste is.

4 Ga dan pas echt aan de slag met de plannen en over naar het daadwerkelijk investeren in harde euro’s.

 

 

“In de logistiek en de supply chain is er op veel onderdelen al geoptimaliseerd, maar de echte vernieuwing ligt in het bundelen van de waardecreërende competenties, door samenwerking. Eén tussen partijen van verschillend pluimage met vaak grote cultuurverschillen.

Met sociale innovatie bereiken we een slimme manier van organiseren zodat (technologische) innovaties zo goed mogelijk tot stand komen”, zegt Van Dijk, oprichter van Turnaround Powerhouse.

Hij illustreert het met een voorbeeld uit zijn werk voor GreenRail, een initiatief om meer sierteelttransport over het spoor te vervoeren. “Er was een grootschalige samenwerking vereist tussen spoorwegbedrijven enerzijds (gewend aan bulkvervoer) en sierteeltbedrijven (hoogwaardige producten) anderzijds.

Met sociale innovatie bereiken we een slimme manier van organiseren.

Multimodaliteit

Uiteindelijk is er wel twintig jaar gepraat over samenwerking maar werd er niets concreets bereikt, terwijl alle partijen ervan doordrongen waren dat multimodaliteit een efficiëntere oplossing is. Met GreenRail is er uiteindelijk wel een mental shift opgetreden en is het zover gekomen dat men de voorspelbare wekelijkse vervoersstromen via het spoor verplaatst.

In het geval van pieken en onverwachte fluctuaties wordt de vrachtwagen ingezet. Naast dat er koelcontainers moesten komen die door tunnels heen kunnen en zichzelf autonoom kunnen koelen, werd er dus veel tijd genomen om de samenwerking ook cultureel te realiseren.”

Innovatie cruciaal

En die is in veel sectoren cruciaal, vervolgt hij. Naast de bloemenveiling Flora Holland staat hij diverse partijen bij met zijn visie. “Niet omdat het slecht gaat, maar omdat er soms kansen blijven liggen. Om de concurrentiestrijd met het buitenland aan te gaan is het van belang dat ketenpartijen veel meer in dezelfde technische taal –met data dus- communiceren.

Als alle data bij elkaar komen kun je immers slimmer werken en de eindklant beter bedienen. In de sector zelf hebben partijen soms moeite om samen te werken en kijkt men nog te veel naar de eigen belangen en worden controleprincipes gehanteerd, in plaats van vertrouwensprincipes.

Sociale innovatie is echter strikt noodzakelijk. Het is een reëel risico dat in het sierteeltcluster in de toekomst een partij optreedt die alle regels doorbreekt en de sector tot moes slaat, zoals we in de retail hebben gezien met de intrede van Zalando. Er moet dus wat gebeuren.”